You’re viewing a version of this story optimized for slow connections. To see the full story click here.

Raet nasjonalpark - Sørlandets perle

Runa S. Lindebjerg

Story by GRID-Arendal August 11th, 2017

Et unikt område langs Norges sørkyst har blitt nasjonalpark. Parken byr på et mangfold av sjeldne arter grunnet sitt spesielle landskap som er formet under siste istid. På søndag feires nasjonalparken og sørlandsperlen når klima- og miljøminister Vidar Helgensen offisielt åpner Raet nasjonalpark.

Nasjonalparken strekker seg fra Fevik i vest til Lyngør i øst, og krysser dermed de tre kommunene Grimstad, Arendal og Tvedestand. Store deler av nasjonalparken består av rullesteiner fra en enorm morene fra istiden. I tillegg har nasjonalparken glatte svaberg, skuret av isbreen som lå over landet. Dette særegne landskapet har skapt et miljø med dyr og planter som trives i spesielle habitater.

Fig 1 Raet Nasjonalpark_ed.jpg
Foto: GRID-Arendal/ Peter Prokosch
31250941544_96756fa5e0_o.jpg

Det meste av nasjonalparken ligger under vann hvor moreneryggen har skapt et unikt havmiljø. Her trives kreps og hummer ekstra godt. Israndsavsetningene på havbunnen har skapt gode forhold for flere arter. Under havets overflate finner man store tareskoger og ålegressenger som er viktige leve- og gyteområder for blant annet fisk, kreps og reker.

I anledning åpningen av Raet nasjonalpark publiserer GRID-Arendal en ny miljøtilstandsrapport om nasjonalparksområdet. Rapporten Miljøtilstanden i Raet Nasjonalpark (Sør-Norge) har brukt ekspertpanelmetode for å vurdere nasjonalparkens tilstand. “Det er viktig at myndighetene kan overvåke tilstanden til habitatene innenfor nasjonalparksområdet på en effektiv og kvalitetssikker måte,” sier administrerende direktør Peter Harris, som er medforfatter i rapporten.

Foto: GRID-Arendal/ Peter Prokosch
Foto: Jonas Thormar
Foto: GRID-Arendal/ Peter Prokosch

Nasjonalparken omfatter ca. 607 kvadratkilometer hvorav over 98% er sjøareal. Kompetanse rundt havet og kysten er derfor særs viktig. Fordelen ved å ha Norges første havforskningsstasjon, Flødevigen, plassert i fjæresteinene langs nasjonalparken er derfor stor. I dag samarbeider GRID-Arendal med Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen på flere prosjekter, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Foto: GRID-Arendal/ Peter Prokosch
Foto: GRID-Arendal/ Peter Prokosch
Foto: GRID-Arendal/ Peter Prokosch

Miljøstatusrapporten for Raet nasjonalpark er skrevet i samarbeid med eksperter fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Agder.

På søndag åpnes Raet nasjonalpark av klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Bli med på en feiring av Sørlandets unike...

Posted by GRID-Arendal on 11. august 2017
Footnote: Bakgrunnsbilde: GRID-Arendal/ Peter Prokosch