You’re viewing a version of this story optimized for slow connections. To see the full story click here.

Marin forsøpling – Globalt problem: Internasjonale tiltak og lokale løsninger

Teltscenen onsdag 16. august 11:30-13:00

Story by GRID-Arendal July 12th, 2017

Arendalsuka


Hold Norge Rent og GRID-Arendal ønsker velkommen til politisk debatt om nasjonale og internasjonale løsninger i arbeidet mot marin forsøpling. Flere og flere har fått øynene opp for marin forsøpling som en av vår tids største og hurtigst voksende miljøutfordringer. Aldri før har engasjementet i befolkningen vært større.

I september er det stortingsvalg. Vi utfordrer politikerne på hvordan de vil følge opp det folkelige engasjementet. Hvilke løsninger presenterer de politiske partiene i sine partiprogram, og hvordan vil de løse en av vår tids største miljøutfordringer?

Internasjonalt samarbeid vil være avgjørende for å redusere omfanget av marin forsøpling. Dagens regelverk vedrørende marin forsøpling er i beste tilfelle frivillige regionale avtaler. Videre mangler mange utviklingsland kapasitet og infrastruktur til å imøtekomme problemet, ikke minst med tanke på god avfallshåndtering. Kunnskapsbaserte løsninger på tvers av landegrenser er nødvendig, samt å få satt søkelys på de største kildene og de mest berørte regionene. Hvordan kan Norge bidra til integrering av miljøvern og utviklingspolitikk - og ikke minst bidra til at utviklingslandene er inkludert i internasjonale fora? Hvordan bør innsats fordeles mellom opprydding og forebygging?

Arendalsuka (4).jpg

Paneldeltagere

Hovedinnlegg

Paneldeltagere


Debattleder


Det blir matservering under arrangementet

Hva vil Norges politiske partier gjøre for å redusere marin forsøpling? Og hvordan skal Norge bidra med opprydding og...

Posted by GRID-Arendal on 12. juli 2017