You’re viewing a version of this story optimized for slow connections. To see the full story click here.

Grønn politikk og likestilling

Er gresset like grønt for alle?

Story by GRID-Arendal July 18th, 2017

Arendalsuka

Likestilling og klima er to begreper som er sentrale i årets valgkamp. For å sikre et godt, trygt og bærekraftig samfunn, må både likestillings- og grønn politikk fremmes. Men er grønn politikk og likestilling forenelige prinsipper? Hvordan sikrer vi at grønn politikk styrker likestillingspolitikk og vica versa? Eller er klimakrisen så akutt at det ikke er tid til likestillingshensyn?

Senter for likestilling og GRID-Arendal inviterer til paneldebatt under Arendalsuka, ledet av Agnes Bolsø, Professor ved NTNU. Agnes er sosiolog og kjønnsforsker og er selv aktiv i debatten om likestillingspolitikk og grønn politikk.


I panelet vårt sitter:

• Nina Jensen, Generalsekretær i WWF

• Une Aina Bastholm, Nasjonal talsperson for MDG

• Anja Bakken Riise, Påtroppende leder i Framtiden i våre hender

• Cecilie Knibe Hanssen, Stortingskandidat for AP i Aust-Agder

• Mali Tronsmoen, Stortingskandidat for SV i Vest-Agder

• Ingvild Wetrhus Thorsvik, Stortingskandidat for Venstre i Agder

• Svein Tveitdal, Leder Klima2020, tidligere FN-direktør

• Thore-Andre Thorsen, Økonomisjef i Yme


Hvor: UiA-teltet på Langbrygga

Når: Onsdag 16. august

Tid: kl 16:30-17:00

Arrangører: Senter for likestilling og GRID-Arendal

Velkommen til paneldebatt om klimautfordringer, grønn politikk og likestilling under Arendalsuka!

Posted by GRID-Arendal on 18. juli 2017