You’re viewing a version of this story optimized for slow connections. To see the full story click here.

Arktisk Energidilemma

Arktis i endring

Story by GRID-Arendal July 21st, 2017

Arendalsuka

Arktis er i endring!

Det knyttes både forventninger og bekymringer til reduksjonen av det arktiske havisdekket. Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å kutte klima- gassutslipp med 40 % innen 2030. Er petroleumsutvinning i Norges arktiske områder forenlig med våre klimaforpliktelser?

Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle muligheter og utfordringer verden møter i dag. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) vil verden trenge olje og gass i flere tiår fremover. Kan vi tidsnok finne frem til gode løsninger for fangst og lagring av karbon?

Det spås at norsk olje og gass vil være en del av løsningen i overgangsperioden mot lavutslippssamfunnet. Hvordan opprettholder vi vår levestandard på vei mot nullutslippssamfunnet?

Vel møtt til debatt!


Debattleder:

Liv Monica Stubholt, partner i Selmer

Deltagere:

Eirik Wærness, sjeføkonom, Statoil

Thina Saltvedt, sjefanalytiker, Nordea

Ola Elvestuen, leder, Stortingets energi- og miljøkomité, nestleder, Venstre

Nina Jensen, generalsekretær, WWF Verdens naturfond

Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, Norsk olje og gass


Hvor: No9 Kaffe og Platebar

Når: Mandag 14. august

Tid: kl 17:00-19:00

Arrangører: Arctic Frontiers, Statoil, UArctic & GRID-Arendal


For mer informasjon om Arendalsuka: http://www.arendalsuka.no/event/user-view/4408

Under Arendalsuka inviterer vi til debatt om energiutnyttelse og klimaendringer i Arktis. Isen smelter og gir muligheter...

Posted by GRID-Arendal on 12. juli 2017
Footnote: Bakgrunnsbilde: Vestkysten av Baffinøya, Nunavut, Canada. Foto: GRID-Arendal/Peter Prokosch