You’re viewing a version of this story optimized for slow connections. To see the full story click here.

Arendal kommune i verdensklasse av klimanøytralitet

Runa S. Lindebjerg

Story by GRID-Arendal September 11th, 2017

Med sine trange smug, solbrune ansikt langs bryggekanten og rekefiskere i havnen, er Arendal for mange et ferieparadis. Men Arendal er også en by med ambisjoner, initiativtakere og ustoppelige mennesker. Derfor har Arendal klart å komme i verdensklasse av klimatiltak.

I slutten av august meldte FNs klimakonvensjon at Arendal er verdens første kommune som knytter seg til Climate Neutral Now initiativet. Dette betyr at Arendal kommune forplikter seg til å få en 100% klimanøytral drift, et mål som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret allerede i 2008. Ragnhild Hammer som er klima- og miljørådgiver i Arendal kommune forteller at det var lokale ildsjeler og fagfolk som gjorde dette mulig. Svein Tveitdal, tidligere direktør ved GRID-Arendal, var den som tok initiativet til å knytte FN og Arendal kommune sammen, ved å arrangere et møte hvor ordføreren Torill Rolstad Larsen gikk inn for at Arendal kommune skulle bli klimanøytral.

Arendal kommune har derfor hatt stort fokus på sitt klimaregnskap vedrørende kommunens drift. I 2007 hadde kommunen et samlet utslipp på 7107 tonn CO2 og et mål om å redusere utslippet med 90% innen 2017. –Og det ambisiøse delmålet er straks nådd, sier Hammer og legger til at CO2 utslippet er redusert med over 80% på ti år.

Noen av tiltakene for å redusere CO2 utslipp var overgang til fornybar energi og å skifte ut oljefyring med bærekraftige løsninger. –Kommunen har vært smart, tiltakene har vært både klimavennlige og kostnadseffektive, legger Hammer til. Det er ikke mange år til Arendal kommune blir klimanøytral, et mål som mange har jobbet hardt for å oppnå. Derfor kontaktes kommunen ofte av andre kommuner som ønsker å kopiere suksesshistorien til Arendal og lære fra den lille sørlandsperlen.

Ragnhild Hammer, Ellinor Thorsen Ekern og ordfører Robert Cornels Nordli på åpningen av ny ladestasjon. Foto: Torsetin Thorsen Ekern

Det er ikke obligatorisk å føre klimaregnskap for norske kommuner. Arendal fører nå klimaregnskap i henhold til Greenhouse Gas (GHG) protokollen og rapporterer i carbonn Climate Registry. I tillegg er kommunen medlem av flere internasjonale organisasjoner og nettverk med fokus på bærekraft, klima og miljø, som blant annet Compact of Mayors. Compact of Mayors ble lansert av Ban Ki-Moon på FNs klimatoppmøte i 2014 og er verdens største koalisjon av ordførere som adresserer klimautfordringene.

Steget videre for Arendal kommune er nå å redusere CO2 utslipp fra transport med å bytte ut fossilt brennstoff med HVO-diesel og el-biler. Denne uken lanserer kommunen jobb-biler som kan brukes for de ansatte slik at de kan bruke kollektivtransport, sykle eller gå til jobb selv om de trenger bil i arbeidstiden. Tiltak som dette er med på å gjøre ansatte og innbyggere mer bevisste på sitt energiforbruk, og det legges til rette for dem som ønsker å være klima- og miljøvennlige. Den langsiktige planen til Arendal kommune er å lage klimaregnskap for hele kommunen som inkluderer privat og offentlig sektor. –Dette er et naturlig neste steg for regionen, forklarer ordfører Robert Cornels Nordli som vil inspirere alle sektorene til å bli klima- og miljøvennlig.

Feriebyen på sørlandskysten har mye å være stolt over, men det få nordmenn vet er at Arendal er i front på klimaspørsmål også internasjonalt. At Arendal er verdens første kommune som signerer og forplikter seg til klimanøytralitet gjennom FNs klimakonvensjon sitt Climate Neutral Now initiativ viser at ildsjelene, de lokale fagfolkene og initiativtakerne fortsatt har stor påvirkningskraft i regionen. Med sine trange smug, solbrune ansikt langs bryggekanten, og rekefiskere i havnen, er Arendal med på å skape fremtidens samfunn.